Üretim & Arge

Semet Ambalaj

Üretim Teknolojileri

2004 yılında müşteri portföyümüzün gelişmesi sebebiyle şimdiki yerimizi almış bulunmaktayız. 2012 yılında Karaman O.S.B merkezine taşınmış ve toplam kapalı alanını 3500 m2’ye çıkartıp ürün kalemini 22000’e yükseltmiştir. 2013 yılında Karaman O.S.B . 4000 m2’lik kapalı alan ilave edip strech film imalatına başlamıştır. 2014 yılında son teknoloji kullanılıp yeni üretim hatları ilave olmuştur.

Bugün sanayi tipi makine ve el streci üretiminin yanı sıra gerdirilmiş streç ve koli bandı üretimi de yapmaktayız.

Ar-Ge

Semet Ambalaj bu doğrultuda mühendislik gücü artırılmış insan kaynağına yatırımlar yapılmış ve işbirlikleri oluşturulmuştur. Bu yatırımların sonucunda kendi ürünlerini tasarlayabilme, üretebilme ve genişleyen pazar olanaklarından yararlanabilme imkanlarına kavuşulmuştur.

Yürütülen Ar-Ge çalışmaları doğrudan ürünler ile ilgilidir ve çıktıları rekabette farklılık gösteren çalışmalardır.

Kalite Kontrol

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlıyoruz.

Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder.